Zamaški in pokrovi

Agrafi

Volumen
Barva
Teža
Višina
Premer
Zapiranje
 
Volumen
Barva
Teža
Velikost
Premer
Zapiranje
Volumen
Barva
Teža
Velikost
Premer
Zapiranje
Volumen
Barva
Teža
Velikost
Premer
Zapiranje

Skrb za okolje

Steklo. Trajnostni razvoj. Skrb za okolje je več kot le skrb za Naravo.

Steklo je naravni material, ki ga je mogoče popolnoma in neomejeno reciklirati, pri tem pa vseskozi ohranja enak nivo kakovosti. Uporaba recikliranega stekla za proizvodnjo novega zmanjšuje onesnaženost in obremenitev naravnega okolja. Trajnostna usmeritev pri ravnanju z okoljem pa je neločljivo povezana ekonomskim in družbenim trajnostnim razvojem.

Več informacij

Moje povpraševanje

Seznam izbranih izdelkov.

Moje povpraševanje